නොමිලයේ සොෆ්ට්වෙයාර් බාගන්න..........


නොමිලයේ සොෆ්ට්වෙයාර් බාගන්න තියෙන හොදම වෙබ් අඩවි ටිකක්....

ඔයාල ඉන්ටෙර්නෙට් මගින් විවිධ වෙබ් අඩවිවලට ගිහිල්ලා සොෆ්ට්වෙයා ඩවුන්ලෝඩ් කරනවනේ.. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට නොමිලයේ සොෆ්ට්වෙයා ඩවුන්ලෝඩ් කිරීමට දෙන වෙබ් අඩවි වල එකතුවක් ලැබුනොත්.. කරන දෙය තවත් ඉක්මනින්ම කරගන්න පුළුවනි .. ඔන්න ඒ වගේ වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් , අඩවි රැසක එකතුවක් ඔන්න පහලින් තියෙනවා... ගිහින්ම බලන්නකෝ.....4. soft32

6. zdnet

  

  

    
ඔන්න 10 ක්ම තියෙනවා... තවත් ඔයාල දන්න හොද ඒවා තියේනං පහලින් දාන්නකෝ ....

Comment එකකුත් දාගෙනම යන්න......
Previous
Next Post »


බැලුවද?

Comment එකකුත් දාගෙනම යමු නේ.....
ConversionConversion EmoticonEmoticon