වින්ඩෝස් 8 ඇක්ටිවේට්කරගමු | Windows 8 Activator for All Version

වින්ඩෝස් 8 ඇක්ටිවේට්කරගමු |
Windows 8 Activator for All Versionඹයාලා තවමත් වින්ඩෝස් 8 ඇක්ටිවේට්කරගත්තේ නැත්තම් මම පහලින් දලා තියෙන ලින්ක් එක උඩ කොටලා පටගාලා බාගන්න.මේ ඇක්ටිවේට් මෘදුකාංගය භාවිතා කරලා ඹ්නෑම වින්ඩෝස් 8 version එකක් පට ගාලා ඇක්ටිවේට් කරගැනීමේ හැකියාව තියනවා..


Windows 8 Activator for All Version 

Download කරගත්ත එක උඩ Right Click කරලා Run as administrator තෝරන්න. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය විදිහට Install කරන්න.....


Previous
Next Post »


බැලුවද?

Comment එකකුත් දාගෙනම යමු නේ.....
ConversionConversion EmoticonEmoticon