මකන්න බැරි File මකමු.


File Terminator

මෙන්න අද මම ඔයාලට ගෙනාවා පොඩි Software එකක්. මේකෙන් පුළුවන් අපිට මකන්න බෑ කියලා Windows වලින් Error එන Files ලේසියෙන්ම මකලා දාන්න.

ඒ කියන්නේ Windows උනත් මකලා දාන්න පුළුවන්.


මේ Link එකකින් Download කරගන්න.

1. Link 1

2. Link 2

වැඩේ හොදයි නම් Comment එකක් දාගෙනම යන්න.
Previous
Next Post »


බැලුවද?

Comment එකකුත් දාගෙනම යමු නේ.....
ConversionConversion EmoticonEmoticon